Proč dát děti do skauta?

Nabídek různých kroužků a volnočasových aktivit jsou stovky. Proč vybrat pro děti zrovna skauta?

Důvod 1: Samostatnost

Aniž by si to nějak zvlášť uvědomovaly, ocitají se děti ve skautském prostředí v situacích, v nichž se učí umět si poradit. Týká se to praktických věcí, jako sbalit si, uklidit si, uvařit si, ale také mnohých dalších: zvládnout konflikt, komunikovat se staršími i mladšími, s kluky i s holkami, s místními i s cizinci. Skauta poznáte většinou mj. podle toho, že je pro něj málo co nepřekonatelný problém.

Důvod 2: Organizační a vůdčí schopnosti

Už od útlého věku jsou děti organizovány do menších skupinek, kde ti starší "vedou" ty mladší. Učí se tak zastávat různé role v týmu, ale získávají i další důležité dovednosti: převzít zodpovědnost, vyzkoušet si, jaké to je, když mé rozhodnutí ovlivňuje i někoho dalšího. Mnoho skautů se v životě později uplatňuje v pozicích vedoucích a ředitelů. Aby ne, mají trénink už od mala.

Důvod 3: Všestrannost

Když se podíváte na program skautů, může se vám zdát, že si vlastně pořád jen hrají. Ano, hra je základním kamenem většiny našich činností. Jenže každá hra má svůj smysl - my nehrajeme hry jen proto, aby nám rychleji ubíhal čas. (Pokud tedy zrovna nestojíme na nádraží a nečekáme na zpožděný vlak...) Skauti se snaží o všestranný rozvoj svých členů a k tomu slouží i naše hry. Skaut by měl umět rozpoznat, jaké chování je správné a jaké nikoli, měl by znát i jiné hodnoty, než jsou peníze (ovšem měl by znát i hodnotu peněz), neměl by být úplné poleno, dostane-li do ruky nějaký nástroj, ať už je to vařečka, pila nebo třeba počítač. Neměl by se bát ozvat se, když se mu něco nelíbí, měl by mít smysl pro humor, ale i pro vážnou situaci. S tím vším se děti v dobrém skautském oddíle potkají.

Důvod 4: Kamarádi, přátelé

Nějaké kamarády, s nimiž lze trávit společný čas, si člověk najde i v kdejaké hospodě. Skaut je ale vynikající filtr. Parta, která se za těch několik let vytvoří ve skautském oddíle, je přece jen o něčem jiném. Jsou to lidé, kteří toho společně spoustu zažili. Ví, co od sebe vzájemně mohou čekat, důvěřují si a jsou zvyklí se na sebe spoléhat. Myslím, že mi každý "dospělák" dá za pravdu, že čím jsme starší, tím je náročnější tvořit si tak pevné vztahy, jaké přetrvávají z dob našeho dospívání. Není to nemožné, ale stojí to mnohem víc úsilí. Kromě toho se skauti učí jakési "sociální inteligenci": nebýt sobec, všimnout si, že někdo potřebuje pomoc, mít cit pro společnou věc. I to jsou návyky k nezaplacení.

Důvod 5: Mezinárodní rozměr

Skauty potkáte na všech kontinentech - ve všech zemích, kromě několika totalitních režimů. Má to více důsledků a souvislostí. Tak předně skautem může být každý člověk, bez ohledu na příslušnost k nějakému náboženství či politickému přesvědčení, bez ohledu k národnosti a barvě pleti... Skauti křesťané si rozumí se skauty muslimy, skauti levičáci se přátelí se skauty pravičáky. Skautská myšlenka dokáže překlenout, zatím se zdá, jakoukoli vzdálenost.

Jednou za čas se koná tzv. jamboree - celosvětové (popřípadě menší - lokální) setkání skautů. Je to příležitost poznat jiné kultury, oprášit cizí jazyky, najít si kontakty v zahraničí. A s tím souvisí velká výhoda: při cestě do zahraničí nebývá problém kontaktovat tamní skauty a nechat si s čímkoli poradit od důvěryhodného zdroje. Sehnat levné ubytování, atp.

Důvod 6: Hodnotové zázemí

Důvod možná nejdůležitější. To co především dělá skauty skauty jsou společně sdílené hodnoty. Nejsou nijak převratné - jsou to hodnoty obecně lidské. Velmi podobné těm, jaké se nacházejí v základech většiny náboženství i filosofických myšlenkových směrů. Patří sem víra v to, že by si lidé měli říkat pravdu; že je lepší snažit se spíš o porozumění, než o zneškodnění všech nepřátel; že se mají méně zkušení učit od zkušenějších; že je v životě třeba neustále hledat tu nejsprávnější cestu - nejen v myšlenkách a slovech, ale především v činnech. Myšlenky vcelku univerzální. Skauti je mají vyjádřené ve svém "zákonu" a "slibu". Znění, které je pro mladší děti upraveno do o fous srozumitelnější podoby, si můžete přečíst zde.

Více informací

Více informací psaných o něco více formálním jazykem lze nalézt v našich stanovách.

Můžete se též mrknout do sekce: Mýty a fámy o skautech.